חירום

חירום

מצב חירום בריאותי מצב חירום בריאותי כשמו כן הוא – זהו מצב חירום לכל דבר ועניין. מה נחשב מצב חירום בריאותי? מדוע ציבור המבוגרים חשוף הרבה יותר למצבי חירום בריאותיים? האם ניתן להיערך לכך מראש… כיצד יכולה המשפחה להיערך להתמודדות עם מצב חירום אישי מה ההבדל בין...